Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận bài thi viết từ ngày 25-8-2021

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận bài thi viết từ ngày 25-8-2021

Thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân”...

“Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân”

(ĐCSVN) – Cuộc thi “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tỉnh Quảng Bình tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...